Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 9. august 2011

Opråb fra forskere

En lang række britiske forskere kritiserer i et åbent brev til den britiske premierminister David Cameron medicinalindustriens overdrevne og ensporede anvendelse af dyreforsøg. Det er en ineffektiv strategi, skriver forskerne, der i værste fald kan have fatale resultater. Brevet blev offentliggjort i det britiske medicinaltidsskrift The Lancet.

En industri i krise
Medicinalindustrien har mangfoldige problemer. For eksempel er det kun knapt 10 % af de lægemidler, som medicinalfirmaerne bruger kolossale ressourcer på at udvikle, der klarer de kliniske forsøg og kan sendes ud på markedet. Det betyder milliardstore tab for firmaerne, som de forsøger at indhente ved at presse prisen på deres øvrige produkter til helt uholdbare højder. Dertil kommer en stejl stigning i antallet af mennesker, der mister livet på grund af uforudsete bivirkninger fra medicinen – skønnet lyder på 197.000 om året alene i EU. Samtidig er mange af de folkesygdomme, der plager hundredtusindvis af mennesker og koster samfundet milliarder – diabetes, kræft, Alzheimers – fortsat uden kur.

Videnskabelig blindgyde
Brevets underskrivere mener, at de udeblivende resultater først og fremmest skyldes, at medicinalbranchen baserer størstedelen af sin forskning på dyreforsøg. Mange undersøgelser viser, at dyreforsøgenes evne til at forudsige et givent stofs effekter på mennesker er meget ringe: kun 37—50 % rammer rigtigt. Det kan have katastrofale konsekvenser. Brevet citerer således et tilfælde, hvor den kliniske test af et lægemiddel sendte seks frivillige testpersoner i intensiv pleje. Forud for det kliniske stadie var gået dyreforsøg, der havde vist, at stoffet var sikkert: aber kunne uden problemer tåle 500 gange stærkere doser. Efterfølgende in-vitro tests viste sig at kunne forudsige præcist den voldsomme immunreaktion, der næsten havde sendt de involverede mennesker i døden. Stoffer, der er sikre for aber (eller mus, eller fisk, eller grise) kan slå mennesker ihjel – og omvendt.

Vejen frem
Forsøgsdyrenes Værn har i lighed med sine søsterorganisationer i andre lande i mange år fremført netop de argumenter, der danner baggrund for de britiske forskeres brev. Derfor byder vi det velkomment og håber, at det vil give genlyd på tværs af landegrænser – og ikke mindst i Danmark. Første skridt på vejen mod en etisk forsvarlig og videnskabeligt fremgangsrig forskning er at opgive den aktuelt fremherskende tilgang, der baseres på dyreforsøg, og erstatte den med testmetoder, der tager udgangspunkt i den menneskelige biologi.

Reklamer

Kategorier