Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 10. august 2011

Kemikalier testes på dyr

Det overrasker mange, at kemiske stoffer, der har været anvendt i årtier, fortsat skal testes – mange af dem på dyr. Det er en blandt andet en konsekvens af EU’s kemikaliedirektiv, REACH, som er blevet implementeret i 2007.

I konflikt med virkeligheden
På både EU- og nationalt plan skorter det ikke på flotte hensigtserklæringer om at begrænse anvendelsen af dyreforsøg. Statistikkerne viser imidlertid en anden og langt mere dyster virkelighed: i Storbritannien for eksempel er der i 2010 blevet brugt 3.7 millioner dyr til specifikke indgreb (det samme dyr kan godt være blevet brugt til flere indgreb). Det repræsenterer en stigning på en million i forhold til 2000. Udviklingen er med andre ord gået den stik modsatte vej i forhold til hensigtserklæringerne.

De gode intentioner
En betragtelig del af denne stigning kan direkte spores til EU-direktivets krav om en systematisk kortlægning af samtlige kemiske stoffer i forbrugerprodukter – uanset hvor længe det enkelte stof har været kendt og anvendt. Det kan meget vel være, at REACH er blevet skabt med de bedste intentioner om at tilvejebringe et bedre vidensgrundlag om kemiske stoffer i forbrugerprodukter og dermed værne mennesker og miljø mod skadelige kemikalier. Men vejen til helvede er brolagt med gode intentioner, som man siger – og også denne gang er det forsøgsdyrene, der betaler prisen.

Falsk sikkerhed
Under alle omstændigheder er testning på dyr ikke det rigtige valg, hvis man ønsker at skabe tryghed for forbrugerne. Det er ikke længere nogen nyhed, at man ikke kan fæste lid til testresultater, der er opnået med dyreforsøg – læs for eksempel hvad vi tidligere har skrevet om emnet her. Dertil kommer, at dyreforsøg er uhyre bekostelige. Det vil koste virksomheder og regeringer milliarder at håndhæve bestemmelserne i REACH og gennemføre de tests, der kræves. Beløb, der med meget større fordel – for både dyr og mennesker – kunne bruges på at udvikle mere pålidelige, dyrefri metoder.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: