Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 19. august 2011

Korrekt viden efterlyses

Det er ikke altid, at man er enig med et partis politik på et bestemt område – men som minimum bør man kunne kræve, at partiets ordfører har viden om de regler og bestemmelser, der gælder for området. Det lader desværre ikke til at være tilfældet for de Konservatives dyrevelfærdsordfører.

Fuld tillid
Tage Leegaard kan således ikke se, hvor problemet ligger, når han konfronteres med den chokerende udvikling på dyreforsøgsområdet, hvor antallet af ansøgninger til at udføre dyreforsøg er steget med 40 % fra 2008 til 2009. Han har desuden fuld tillid til, at lovgivningen yder tilstrækkelig beskyttelse for forsøgsdyrene – eftersom dyrene ’ikke må lide mere smerte end et stik med en nål’, som han udtaler.

… på fejlagtigt grundlag
Udtalelsen afslører en diskvalificerende mangel på viden: det såkaldte ’nålestikskriterium’, også kaldet ’kanylekriteriet’ refererer til, at en belastning svarende til et nålestik markerer grænsen for, hvornår et indgreb opfattes som dyreforsøg og følgelig kræver tilladelse. Nålestikskriteriet markerer med andre ord den nederste grænse for den lidelse, dyrene udsættes for i forsøg – og ikke den øverste, som de Konservatives dyrevelfærdsordfører tilsyneladende tror. Et opslag i Dyreforsøgstilsynets arkiv over ansøgninger vil også hurtigt kunne vise, at de indgreb, der ansøges om tilladelse til, ligger betydeligt over det lidelsesniveau, der svarer til et nålestik.

Det er tilsyneladende ikke fra det Konservative Folkepartis side, at man skal vente den helt store indsats for forsøgsdyrene.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: