Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 23. august 2011

Dyr eller reservedele

Forskere på et japansk forskningsinstitut har fundet ud af, at de ved hjælp af stamcelleteknologi kan skabe dyr med organer, der tilhører en anden art. Ifølge det japanske forskerhold åbner det blandt andet mulighed for at ’dyrke’ menneskelige organer i grisekroppe.

Muserotter og grisemennesker
Kort fortalt gik forskningsprojektet ud på at sprøjte stamceller fra rotter ind i fostre fra mus, der var blevet genetisk ændret, så de ikke kunne producere deres egne organer. Resultatet var mus med rotteorganer – såkaldte kimærer. Forskningslederen Hiromitsu Nakauchi udtaler, at han ’føler sig temmelig overbevist om’, at teknikken også vil kunne bruges til at dyrke menneskelige organer i grise med henblik på transplantation.

Grænseoverskridende
Der er i sandhed tale om et ’grænseoverskridende’ forskningsprojekt, omend i en anden forstand end den gængse. Det er naturens grænser, der bliver overskredet her, uden tilstrækkelig tanke for hverken de langsigtede konsekvenser – som for eksempel risikoen for overførsel af nye vira fra grise til mennesker – eller for det etiske dilemma, der opstår når man rører ved livets byggeklodser. Dertil kommer den smerte og lidelse, sådanne forsøg påfører de dyr, der lægger krop til (læs hvad vi tidligere har skrevet om lignende eksperimenter her).

Dyrenes værdi
Den utilitaristiske opfattelse, som definerer dyr udelukkende i kraft af deres nytteværdi for mennesker, er desværre fremherskende blandt forskere. Dyr betragtes som råmateriale, som mennesker er berettiget til at udnytte til at tilfredsstille egne behov. I føromtalte eksperiment er dyr tiltænkt rollen som reservedelslager for mennesker. Det stiller alvorlige spørgsmål af både videnskabelig og dyreetisk tilsnit, som både forskere, medier og den brede offentlighed bør forholde sig til. For kan det virkelig være rigtigt, at dyr kun har værdi, hvis vi mennesker kan bruge dem til et eller andet: som mad på bordet, som underholdning, til at afprøve teknikker, medicin eller kemiske stoffer på eller til at få organer fra? Forsøgsdyrenes Værn mener ikke, at det er etisk acceptabelt. Dyr bør behandles ud fra deres egne behov og ikke ud fra vore.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: