Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 24. august 2011

Organer i laboratorieskåle

Med flere hundrede tusinder mennesker på venteliste for organtransplantationer er behovet for organer stort. Desværre er det et meget begrænset antal mennesker, der melder sig som donorer. Derfor arbejder forskere hele tiden på at finde andre veje til at skaffe organer på.

Banebrydende teknik
Som vi nyligt har beskrevet her på bloggen vil et japansk forskerhold forsøge at løse problemet ved at dyrke menneskeorganer i grise – på trods af de massive dyreetiske og videnskabelige problemer, forsøget indebærer. I skarp kontrast til det projekt har man på den amerikanske Wake Forest Institute for Regenerative Medicine udviklet en teknik, som gør det muligt at dyrke fuldt funktionsdygtige organer ud fra patientens egne celler. Det ny organ gror i laboratorieomgivelser og kan efterfølgende transplanteres uden risiko for, at patientens immunforsvar afviser det. Foreløbigt har man succesfuldt transplanteret laboratoriedyrkede urinblærer og urinrør. Lignende banebrydende projekter er i gang på forskellige andre centre og institutter, hvor man kan femvise lovende resultater.  Man forventer, at teknikken inden for en overskuelig årrække vil kunne udvikles til at producere mere komplekse organer, såsom nyre og lever eller endda hjerte. Forhåbentligt vil det bremse tankerne om at oprette store farme med dyr, der alene skal bruges som organdonorer.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: