Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 12. september 2011

Hollandsk dyreretsparti med succes

Hollandsk dyreretsparti en succes

Verdens første dyreretsparti med parlamentarisk magt findes i Holland. Partiet for dyr (Partij voor de Dieren) blev stiftet i 2002, og blev valgt ind i parlamentet i 2006.

Ligesom de øvrige europæiske lande mærker hollænderne den økonomiske krise, og partiets stifter, Marianne Thieme, fortæller, at de før det seneste valg i 2010 selvfølgelig var urolige for, om vælgerne ville tænke mere på egne problemer end på dyrene. Men partiet beholdt dets to pladser i parlamentet, og var der valg i dag viser meningsmålinger, at partiet ville få fire pladser.
”Vi er det hurtigst-voksende parti i Holland, og det tror jeg beror på, at vi fører en anden slags politik end den traditionelle venstre-højre politik”, siger Marianne Thieme.

Blev hånet ved stiftelsen
Da partiet opstillede, lo de øvrige partier ad stifterne og sagde, at det ikke var nødvendigt med et specifikt parti for dyrene, eftersom de eksisterende partier allerede tog sig af det område. Men både i Holland og i Danmark er det tydeligt, at partiernes indsats for dyrene kan ligge på et meget, meget lille sted. Det eneste tidspunkt der reelt bliver ytret noget om dyreværn er, når pressen tager en aktuel sag op. Ingen nuværende partier i det danske folketing prioriterer dyrene.

Dansk dyrevelfærdsparti
Men måske kan det ændre sig. Herhjemme har tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Christian H. Hansen, stiftet partiet Fokus. I partiets politiske program lægges der stor vægt på dyrevelfærd, men også natur, miljø og balancen mellem forebyggelse og sundhed har partiets bevågenhed. Partiet har ikke kunnet nå at samle underskrifter nok til at blive opstillingsberettiget til Folketinget. Derfor stiller partiets kandidater op som løsgængere.

Reklamer

Kategorier