Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 6. oktober 2011

Forskere opfordrer til stramninger

 Den ottende Verdenskongres om Alternativer til Dyreforsøg i den Videnskabelige Forskning blev i år afholdt i Montréal i Canada. I kongressen deltager forskere fra hele verden. Ved kongressens afslutning blev deltagerne enige om en erklæring som går på, at forskere, der ønsker at udføre et dyreforsøg, forinden skal foretage undersøgelser der godtgør, at de tre R’ers principper er opfyldt. De tre R’er står for Replacement, Reduction og Refinement (erstatning, begrænsning og forfinelse af dyreforsøg).

Deltagerne i verdenskongressen opfordrer forskerverdenen til at ændre vaner,  når det gælder planlægningen af et dyreforsøg, forsøgsdesignet, udførelsen, afrapporteringen, den efterfølgende evaluering af forsøget, og i hvilken grad resultaterne fra dyreforsøget kan overføres til mennesker.

I erklæringen står der bl.a.:
“For fuldt ud at gennemføre principperne om human videnskab, herunder konceptet om de tre R’er (erstatning, begrænsning og forfinelse af dyreforsøg), er der universel enighed om, at dyr kun bør anvendes til videnskabelige formål, når der ikke er en anden relevant metode tilgængelig, og kun når dyreforsøget kan begrundes videnskabeligt og etisk. Når der anvendes dyr i forsøg, er det bydende nødvendigt at sikre, at forsøgene er yderst relevante og af højeste kvalitet, hvilket indebærer, at alle hensyn til reduktion, og forfinelse er medtaget.

Et af midlerne for at nå dette mål er en meget grundig søgning indenfor den litteratur, som er relevant i forhold til de resultater man gerne vil opnå eller det område, man ønsker at undersøge. Som en del af denne praksis skal alle relevante undersøgelser der vedrører det konkrete forskningsområde identificeres, vurderes og udvælges efter foruddefinerede kriterier. Kvaliteten af forsøgets design, dets udførelse og resultaterne skal evalueres og, hvis det er relevant, skal  resultaterne af de enkelte studier sammenlægges ved hjælp af statistiske analyser.
 
Som en konsekvens af en mere udbredt brug af denne praksis vil man kunne: 1) klarlægge på hvilke områder yderligere dyreforsøg ikke er berettigede, 2) forbedre den videnskabelige kvalitet af dyreforsøg, 3) viderebringe bedre information til den besluttende myndighed, 4) bidrage til at opfylde de tre R’er, 5) forbedre den videnskabelige afrapportering, og 6) forbedre eksisterende dyremodeller.

For at nå disse mål er deltagerne på the Eight World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences i Montréal, Canada, blevet enige om en mere udbredt brug af systematiske og konkrete metoder for at indsamle al relevant viden indenfor det konkrete område”.

 

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: