Botox – dødens sprøjte for dyrene

Anvendelsen af botulingift i kosmetisk sammenhæng øges eksplosivt verden over. Produkter såsom Botox eller Dysport lammer musklerne, så de ikke kan trække sig sammen, og man får derfor ved gentagne behandlinger med tiden færre rynker. Men prisen for at se yngre ud er høj i mere end én forstand: ikke alene er der risiko for alvorlige bivirkninger, men forsøgsdyr udsættes for store lidelser, når produkterne skal testes.

Farlig gift
Produkterne fremstilles af gift fra bakterien clostridium botulinum, som er et af verdens giftigste stoffer: en hundredetusindedel af et milligram kan slå et menneske ihjel. Giften skal derfor fortyndes, inden den kan anvendes kosmetisk eller som lægemiddel til mennesker. Der kan være forskel mellem de enkelte partier botulingift, og derfor skal alle varepartier testes inden salg. Det sker på forsøgsdyr, selvom der findes godkendte dyrefri tests.

Kosmetikdirektivet sat ud af kraft
Siden den 7. ændring til kosmetikdirektivet blev vedtaget i 2009 har det været forbudt at teste kosmetiske produkter på dyr. Men da botulingiftprodukterne også har medicinsk anvendelse, er det muligt for producenterne at omgå lovgivningen under henvisning til, at der ikke er tale om kosmetiske produkter. Og derfor kan produktet, selvom det notorisk anvendes i kosmetisk sammenhæng, testes på dyr.

Grusomme tests
Blandt de tests, der anvendes, er LD50-testen, som går ud på at fastslå ved hvilken dosis 50 % af forsøgsdyrene dør (LD står for lethal dose – dødelig dosis). Testen har i mange år været stærkt kritiseret – også fra videnskabelig side – for at være upålidelig og stærkt lidelsesvoldende. Den tillades ikke længere ved testning af kemikalier, men for lægemidler, specielt giftige biologiske produkter, som kan variere i sammensætning, anvendes den altså fortsat. Testen findes i et par varianter – LD30 og LD20 – hvor ’kun’ 30 % eller 20 % af musene dør af forgiftningen. Selvom færre dyr dør i disse tests, er der stadig tale om en ganske grusom og uetisk fremgangsmåde.

Forsøgsdyrenes Værn samarbejder med andre europæiske dyreværnsforeninger om at få sat en stopper for disse tests. Vi opfordrer producenter og myndigheder til at samarbejde om at sætte skub i udviklingen af dyrefri testmetoder.

Alternative metoder
Nye testmetoder eksisterer allerede og andre er i støbeskeen – både i form af mindre belastende dyreforsøg og metoder uden brug af dyr. For eksempel den såkaldte SNAP-25 Endopeptidase Activity Assay – en helt dyrefri molekylærbiologisk test. Metoden er billig og tager kun 4 timer at udføre, hvilket er meget hurtigere end museforsøgene. Testen er udviklet af British National Institute for Biological Standards and Control, hvor man har anvendt metoden i mange år. Den Europæiske Farmakopé har siden 2005 tilladt, at testen anvendes til kontroltestning af varepartier.

Det kan nytte
I 2011 og begyndelsen af 2012 kom så de gode nyheder vedrørende endnu en alternativ testmetode: de amerikanske myndigheder – og senere de europæiske – godkendte en dyrefri metode til testning af botox. Efter flere års pres og voldsom kritik fra dyreværnsfolk kloden rundt for at anvende en lidelsesvoldende testmetode med brug af dyr, fik medicinalvirksomheden Allergan udviklet en dyrefri metode til testning af deres Botox-produkter. Metoden kan bruges til at teste både de kosmetiske og de medicinske præparater. Allergan forventer, at den ny metode vil medføre en reduktion på mindst 95 % i antallet af dyr, der anvendes i forbindelse med sikkerhedstestningen af deres Botox–præparater. Samtidigt vil den være betydelig mere sikker og effektiv end musetesten, og give ensartede resultater. Testen er udviklet specielt til Allergans varemærke (Botox), og det er stadig et åbent spørgsmål, hvorvidt den vil kunne bruges til at teste tilsvarende produkter (Dysport, Azzalure, Bocouture), som produceres af andre virksomheder. Og foreløbig tyder meget på, at Allergan ikke har tænkt sig at dele deres ny metode med andre producenter som f.eks. Merz Pharma og Ipsen Ltd.

Du kan hjælpe!
Støt vor kampagne ved at skrive til producenterne af botulingiftprodukter, og bed dem om at stoppe med at anvende den lidelsesvoldende LD50-metode og sætte alt ind på udviklingen af testmetoder uden brug af dyr.

  • Klik her for at sende en protestmail til producenterne.
  • Klik her for at se forslag til et brev, som du kan sende til producenterne.

Støt os økonomisk, så vi kan fortsætte vort vigtige arbejde for de mest glemte af alle dyr – forsøgsdyrene. Giv en gave til vor Landsindsamling på kontonr. (9541) 4-698282.

Reklamer
%d bloggers like this: