Fradragsregler

Vær opmærksom på, at:

  • medlemskontingent ikke kan fratrækkes
  • de første 500 kr. af det samlede bidrag til velgørende foreninger ikke er fradragsberettigede
  • det maximale fradragsbeløb er 14.500 i 2011. For at opnå maksimalt fradrag, skal det samlede gavebeløb således være på mindst 15.000 kr., da de første 500 kr. ikke tæller med. Årets gaver til den enkelte forening skal være på mindst 500 kr. for at kunne medregnes. Ægtefæller har hvert sit fradrag.

Læs mere på Skats hjemmeside.

Vær iøvrigt opmærksom på, at Forsøgsdyrenes Værn er fritaget for arveafgift! Altså: 0 % til skattevæsenet, 100 % til dyrene.

Reklamer
%d bloggers like this: