Om os

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn
Vores indsats for at hjælpe de mest glemte af alle dyr – forsøgsdyrenebegyndte i 1963. Vi arbejder bl.a. på at informere om brugen af forsøgsdyr og påvirke alle relevante beslutningstagere – både i Danmark og i EU. Vi samarbejder internationalt med andre dyreværnsforeninger, og er medlem af The European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE).

I dag er vi knap 17.000 medlemmer – men vi skal være mange flere. Hjælp os med at hjælpe de glemte forsøgsdyr! Et medlemskab af Foreningen koster 175 kr. om året. 

Vi informerer
Hvor mange og hvilke dyr bliver hvert år brugt til forsøg? Hvad udsættes de for? På hvilke forskningsområder anvender man forsøgsdyr? Hvilke produkter testes på dyr? Hvordan kan man undgå produkter, der er blevet testet på dyr? Hvordan kan man leve mere dyrevenligt?

Forsøgsdyrenes Værn informerer både medlemmer og den brede offentlighed om disse områder, og har desuden en dialog med forskerne for at påvirke dem til at anvende metoder, som er mere skånsomme overfor dyrene, og til i højere grad at satse på metoder uden brug af dyr. Vi udbreder det generelle kendskab til forsøgsdyr og dét de udsættes for via alle tilgængelige kanaler: blade, pjecer og rapporter, pressemeddelelser, seminarer og konferencer.

Lobbyarbejde
Forsøgsdyrenes Værn bliver hørt, når lovforslag er til behandling. En lovændring kan få enorm betydning for tusindvis af dyr – som for eksempel da EU, efter mange års ihærdigt arbejde fra dyreværnsforeningernes side, indførte forbud mod at teste kosmetiske produkter på dyr. Vi arbejder på at få politikerne til at få øjnene op for behovet for et massivt sats på finansiel støtte til forskning uden brug af dyr. Efter flere års indsats lykkedes det os i 2008 at få afsat 5 millioner på finansloven til dette formål.

Læs mere om vores indsats.

 

Reklamer
%d bloggers like this: