Mere om Forsøgsdyrenes Værn

Vi sørger for:

  • at udbrede kendskabet til forskning, hvor anvendelse af dyr kan begrænses eller erstattes af andre metoder
  • at støtte forskning i og udvikling af metoder uden brug af dyr
  • at udbrede kendskabet til de forhold, forsøgsdyr lever under
  • at holde et vågent øje med den forskning, der involverer brug af dyr, og påpege brug af utidssvarende eller ulovlige metoder
  • at udveksle viden med andre dyreværnsforeninger og forskere i udlandet.

Vi arbejder for:

  • at påvirke lovgivningen om dyreforsøg i Danmark
  • at få afsat tilstrækkelige midler på finansloven, så forskning i metoder til afløsning af dyreforsøg bliver støttet
  • at samarbejde internationalt med henblik på at indføre lovgivning, hvor en sådan ikke findes, samt forbedre eksisterende lovgivning
  • at påvirke EU-parlamentarikere, relevante ministre og andre beslutningstagere på EU-området
  • at påvirke brugerne af forsøgsdyr til at anvende mere humane metoder i deres forskning og behandling af forsøgsdyr.
Reklamer
%d bloggers like this: