Posted by: Forsøgsdyrenes Værn | 22. december 2010

Levende dyr er ikke julegaver!

Igen i år kører en række hjælpeorganisationer en julekampagne, hvor de opfordrer velmenende (men måske ikke helt så veloplyste) danskere til at forære levende dyr til trængende mennesker i fattige verdensdele.

Billeder uden hold i virkeligheden
Både kameler, æsler, kaniner, geder, grise, ænder og høns ser velnærede og glade ud på de temmelig misvisende billeder, der er med i hjælpeorganisationernes julegavekatalog.  De ligner på ingen måde de dyr, man jævnligt ser i aviser eller på TV i reportager fra fattige lande. Hér ser man den barske virkelighed, der venter ”julegavedyrene” i modtagerlandene, der vel at mærke ikke har nogen dyreværnslovgivning. Det kan undre, at danskere kan forarges over dyremishandling i Danmark, og lægger vægt på, at vi har en lov, der beskytter dyr, men finder det helt i orden at støtte indkøb af dyr til verdensdele, hvor ordet dyreværn er helt ukendt.

Uetisk koncept
Levende-dyr-i-julegave-konceptet skal vel dulme den dårlige samvittighed, som mange mennesker i de mere velbjærgede lande føler over den fattigdom, som store dele af klodens befolkning lever under. Men det er hverken etisk eller humant, hvis det sker på andre levende væseners bekostning. Ejheller er det nødvendigt: der findes masser af muligheder for at hjælpe mennesker i nød på etisk forsvarlig vis. Man kan f.eks. give et eksemplar af den specialudviklede såkaldte ”100 dollar PC” til en fattig skoleelev. Det kan gøres på www.laptop.org. En anden mulighed er at donere et antal eksemplarer af det danskudviklede sugerør ”LifeStraw”, som med et avanceret filter gør det muligt at drikke rent vand fra et snavset vandhul. Det kan gøres via www.lifestraw.com. Læs også på www.freeplayfoundation.org om det utal af støtteprojekter, som ikke involverer levende dyr. Mulighederne er mange. Glædelig jul – også til dyrene.

Reklamer

Kategorier

%d bloggers like this: